Документи для вступу:
Вступники подають особисту заяву про вступ до Ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають: - документ про освіту (оригінал або його завірену копію); - медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності; - 4 фотокартки розміром 3х4 см; - копія паспорту (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та ідентифікаційного коду або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; - документ про відношення до військової служби (для осіб чоловічої статі) у відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»; - документи, які дають право на пільги. Усі копії документів завіряються в установленому порядку. Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо). Умови прийому:
Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: - за рейтинговим списком вступників; - за результатами співбесіди; - за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту; - за результатами вступних випробовувань; - запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується 23 серпня. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви. Зарахування:
Зараховуються поза конкурсом: - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право; - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право; - діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». Першочергово зараховуються за інших рівних умов: - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; - особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення. Прикінцеві положення:
Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи визначені у п. 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Державного навчального закладу «Каховський професійний аграрний ліцей» на 2013/2014 навчальний рік здійснюється Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.